Fysisk aktivitet

Gjensidigestiftelsen vil bidra med midler til tiltak som gjør at flere driver regelmessig fysisk aktivitet innenfor tre kategorier, anlegg, aktivitetsutstyr og aktivitetstilbud.

Anlegg for aktivitet, idrett og friluftsliv - Tiltak som:

 • aktiviserer flest mulig
 • tilrettelegger for flere aldersgrupper; særlig barn, ungdom og eldre
 • gir varierte aktivitetsmuligheter og stimulerer til bruk av grøntområder og nærnatur kombinerer aktivitet og sosiale møteplasser
 • anlegges nært der folk bor
 • kan benyttes av skoler og barnehager  

Aktivitetsutstyr - Tiltak som:

 • bidrar til at flere kommer i aktivitet; særlig barn, ungdom og eldre
 • øker bruken av ulike aktivitetsanlegg
 • inspirerer lag og foreninger til å etablere og gjennomføre aktivitetstiltak for flere enn egne medlemmer


Aktivitetstilbud - Tiltak som:

 • aktiviserer flest mulig
 • rettes mot grupper som har mangelfulle tilbud
 • utvider eksisterende aktivitetstilbud til flere; særlig barn, ungdom og eldre
 • bidrar til økt samhandling mellom generasjoner
 • bidrar til økt egentrening i befolkningen