Det store brannløftet

Gjensidigestiftelsen gir 350 millioner kroner til styrking av norsk brannberedskap gjennom prosjektet «Det store brannløftet».

Brannbiler verdt 190 millioner gis bort bare i år. I tillegg utvikles spesialprosjekter innen kompetanseheving, forebygging samt forskning og utvikling som skal komme alle landets brannvesen til gode.

Dette er vår folkegave i forbindelse med 200 års markeringen til Gjensidige, sier administrerende direktør Unn Dehlen i Gjensidigestiftelsen. Til tross for at antallet som omkom i brann i 2015 var det laveste siden tellingen startet i 1979, ønsker stiftelsen å bidra til at enda færre skades eller mister livet i brann. For å komme dit har Gjensidigestiftelsen valgt å utruste brannvesenet enda bedre materielt, og samtidig styrke etaten faglig på flere områder.

Gir bort 37 kjøretøy

Gjennom «Det store brannløftet» finansierer vi konkrete prosjekter innen kompetanseheving, forebygging, forskning og utvikling, samt tildeling av materiell, forteller Dehlen.  Vi øremerker blant annet 190 millioner kroner til innkjøp av utrykningskjøretøy. I år gis det bort 12 brannbiler, 24 fremskutte enheter og én dykkerbil. Og for første gang bygges bilene på en felles plattform. Alle blir utstyrt for å innfri fremtidens krav til en moderne brannbil, sier Dehlen.  Alle landets brannvesen kan nå søke om å få kjøretøy, hvorpå tildeling vil skje etter bestemte kriterier.

Gave med historisk sus

Valget om å styrke etaten gjennom «Det store brannløftet» kom som en naturlig konsekvens av bygdebrannkassenes og senere Gjensidige sitt kontinuerlige arbeid med brannforebygging de siste 200 årene. Dessuten bygger det oppunder målet til Gjensidigestiftelsen om å skape et tryggere samfunn.