Årskonferansen 2017

Onsdag 25. januar går vår årskonferanse av stabelen på Latter på Aker brygge.

Som i de tidligere årene har reponsen for å delta vært enorm, og vi har derfor valgt å kjøre en webcast av konferansen slik at alle som ikke har anledning til å komme kan få se den på nett. 

Konferansen er delt i to deler, som du finner i hvert sitt vindu under: 

Webcastene kan også sees på Youtube:

Før lunsj

Etter lunsj