Bildet viser brannvesen som utfører førstehjelp på pasient under prosjektet Mens du venter på ambulansen.

Nasjonale prosjekter

Gjensidigestiftelsen avsetter årlig en sum til nasjonale prosjekter. I 2017 er denne summen øremerket innsatsområdene sikkerhet og kosthold.

Tidligere har det vært en åpen søknadsrunde for nasjonale prosjekter. For 2017 vil det kun gis støtte  til prosjekter tilknyttet innsatsområdene Sikkerhet og Kosthold.  Det vil derfor ikke være mulig å søke om nasjonale prosjekter knyttet til andre innsatsområder. 

Sikkerhet:

I 2017 har Gjensidigestiftelsen satt av en sum på 21,9 millioner kroner til innsatsområdet Sikkerhet og Beredskap. Denne summen er øremerket den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv". Stiftelsen ønsker å bidra til å bedre førstehjelpskompetansen i befolkningen gjennom arbeidet i utvalgte frivillige organisasjoner. 

Organisasjoner som deltar i den nasjonale dugnaden prioriteres i søknadsprosessen. Andre nasjonale frivillige organisasjoner som har planer om førstehjelpsprosjekter kan ta kontakt for å melde sin interesse.  

Kosthold:

Gjensidigestiftelsen prioriterer å gi nasjonale midler til prosjekter innen kosthold i 2017. Mer informasjon om hvem som kan søke og hvilke frister som gjelder kommer senere.   

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål vedrørende de nasjonale prosjektene kan du ta kontakt med Anne Kjersti Toft på telefon 450 30 260 eller Veslemøy Rue Barkenes på telefon 951 36 051.