Bildet viser brannvesen som utfører førstehjelp på pasient under prosjektet Mens du venter på ambulansen.

Nasjonale prosjekter

Gjensidigestiftelsen avsetter årlig en sum til nasjonale prosjekter.

Tidligere har det vært åpne søknadsrunder for nasjonale prosjekter. Det blir det ikke i 2018. Styret har allerede tildelt de nasjonale midlene til følgende utvalgte prosjekter:

  • Livsløpsprogrammet til Stine Sofies Stiftelse
  • Senter for Fysisk aktiv læring ved Høgskolen på Vestlandet
  • Prosperastiftelsen
  • Juleaksjonen 

I tillegg er det satt av en ramme for flere år til innsatsområdet Sikkerhet og Beredskap. Denne rammen er øremerket den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv". Stiftelsen samarbeider med helsemyndighetene for at flere skal bli trygge på å varsle og yte livreddende førstehjelp om man kommer i en akutt situasjon.

Midler til nasjonale førstehjelpsprosjekter

I 2018 vil organisasjoner som ønsker å gjennomføre nasjonale prosjekter for å heve førstehjelpskompetansen i befolkningen innenfor gitte målgrupper kunne søke om midler fra Gjensidigestiftelsen. Prioriterte målgrupper for 2018 er prosjekter i regi av frilufts- og idrettsorganisasjoner, samt prosjekter rettet mot spesielle målgrupper som for eksempel minoriteter. Kriteriene for utlysningen kan du lese her.

I første omgang ønsker Gjensidigestiftelsen å invitere organisasjoner som ønsker å søke midler førstehjelpsprosjekter om å sende inn en kort prosjektskisse (last ned mal her) på maks 2 A4 sider med kortfattet informasjon om mål, målgruppe, tiltak og økonomiske rammer. Frist for innsendelse av prosjektskisse er 24. september, og skissen sendes per epost til Anne Kjersti Toft. Etter en vurdering av tilsendte skisser vil aktuelle søkere kontaktes for innsending av full søknad.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål vedrørende de nasjonale prosjektene kan du ta kontakt med Anne Kjersti Toft på telefon 450 30 260 eller Veslemøy Rue Barkenes på telefon 951 36 051.