Ansvarlige investeringer

Gjensidigestiftelsens formål er helse og trygghet med en visjon om å skape et tryggere samfunn. Stiftelsen har en omfattende gavevirksomhet, men også de finansielle investeringene støtter opp under det ideelle formålet.

Ansvarlige investeringer er en viktig del av stiftelsens kapitalforvaltning, og gjennom våre utviklingsinvesteringer og vårt arbeide med bærekraftige investeringer ønsker vi å bidra til et bærekraftig miljø og et rettferdig samfunn.