Impact investing

Impact investing er et lite, men voksende, segment innen bærekraftige og ansvarlige investeringer. Dette markedet byr på mangfoldige og levedyktige muligheter for å møte sosiale og miljømessige løsninger gjennom investeringer som også genererer finansiell avkastning. 

Gjensidigestiftelsens intensjoner med impact investing er å bidra med kapital som både skal gi en finansiell avkastning, og utgjøre en positiv sosial forskjell i underutviklede samfunn. Siden 2014 har vi investert kapital gjennom norske og internasjonale aktører som investerer globalt i utvikling. 

Stiftelsen har som formål at deler av kapitalen skal være investert i fond som har klare sosiale formål og avkastningskrav.