Et bilde av Gjensidiges logo og operaen.

Eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap i Gjensidige Forsikring ASA og målet er en høy verdiskapning over tid i form av utbytte og positiv verdiutvikling.

Gjensidigestiftelsens kapitalforvaltning har som oppgave å foreta selvstendige verdivurderinger av Gjensidigeaksjen, samt følge opp selskapets utvikling for å utøve sitt langsiktige eierskap.

Det innebærer blant annet at konsernsjefen i Gjensidige møter styret i stiftelsen etter fremleggelsen av kvartalsresultatene for å gi en presentasjon og svare på spørsmål. Representanter fra stiftelsens kapitalforvaltning gjennomfører i tillegg kvartalsvise investormøter med representanter fra Gjensidiges konsernledelse.

Gjensidigestiftelsen skal  være en kompetent og tillitskapende aktør i sine ulike roller. Dette gjelder både som hovedaksjonær og som ansvarlig for å videreføre kundenes representasjon i Gjensidige Forsikring ASA.