Kapitalforvaltningsstrategi

Forvaltningen omfatter det langsiktige eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA og den frie investeringsporteføljen. Avkastningen fra investeringsporteføljen utover inflasjonen, benyttes til å oppfylle stiftelsens formål gjennom gavetildelinger.

Kapitalforvaltningsstrategien vedtas av styret etter de rammer som settes av generalforsamlingen gjennom stiftelsens vedtekter.

Formålet med kapitalforvaltningen er å tilgjengeliggjøre mest mulig midler til stiftelsens gavevirksomhet over tid.

For å opprettholde et mest mulig stabilt og forutsigbart nivå på gavetildelingene, legges det til grunn et årlig uttak inklusive administrasjonskostnader som er bærekraftig ut fra kapitalens størrelse og forventet avkastning over tid.

Stiftelsen investerer primært gjennom fond og benytter eksterne forvaltere og rådgivere. Les om organiseringen av kapitalforvaltningen.

Investeringsporteføljen er global og diversifisert innen aksjer, renter, private equity og eiendom.  Deler av investeringene skal gå til investering for sosial nytte (impact investing).

Rammene for allokering fastsettes av styret gjennom kapitalforvaltningsstrategien og revideres en gang i året.

Strategisk portefølje: 

 

 

strategiskportjefolje3.png