Organisering av forvaltningen

Slik er forvaltningen organisert

Vi benytter primært fond til våre investeringer og har engasjert de vi mener er de beste forvalterne innenfor forskjellige sektorer, aktivaklasser og geografiske områder.

Alle investeringer følges direkte opp av stiftelsen. Porteføljen er diversifisert på geografi og aktivaklasser, og omfatter 40 likvide fond. Gjensidigestiftelsen velger eksterne forvaltere som er de beste på sitt område, og prioriterer sterke og langsiktige relasjoner, men noen direkteinvesteringer gjøres av stiftelsen med lang tidshorisont. Forvaltningen skjer med et bevisst forhold til risiko, og med mål om høy risikojustert avkastning.
Forvaltningen er basert på moderat risiko på porteføljenivå, men gjerne med høyere risiko på enkeltposisjoner.

strategiskportefolje4.PNG