Mestring og læring

Gjensidigestiftelsens midler skal bidra til at flest mulig kan kjenne trygghet ved å mestre utfordringer hverdagen gir. Midler skal gis innenfor kategoriene meningsfull fritid og læring for livet.

Meningsfull fritid - Tiltak som:

  • bidrar til at flest mulig får like muligheter til en meningsfull fritid

Læring for livet - Tiltak som:

  •  bidrar til at flere ungdommer fullfører videregående opplæring
  •  gir læring og opplevelser til barn og ungdom som trenger ekstra støtte
  •  bidrar til at flere behersker den digitale hverdagen, særlig eldre og innvandrere
  •  gir læring og utvikling for grupper som mangler grunnleggende utdanning
  •  utvikler ungt lederskap og rekruttering til frivillig virke
  •  etablerer framtidsrettede læringsarenaer