Nøkkelfakta

  • Norges største finansstiftelse – Etablert i 2007 som allmennyttig stiftelse og omdannet til finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i 2010.
  • Største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 % av aksjene.
  • Videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2018 utgjorde dette over 2,1 milliarder kroner.
  • I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter stiftelsen verdier for rundt 21 milliarder kroner.
  • Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 215 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.
  • Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 2 milliarder til rundt 500 prosjekter.
  • Stiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn.