Færre branner Norges største brannvesen lærer barn å slukke brann

Brenner for jobben

Det norske brannvesenets innsats i det daglige er vesentlig for Norges sikkerhet. Noe av det viktigste de bidrar med, er forebyggende arbeid i møte med norsk skoleungdom.

Rogaland brann og redning IKS er et av Norges største brannvesen, og dekker de ti kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Time, Klepp, Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy. Det utgjør rundt 290 000 innbyggere og et geografisk område på nærmere 1500 km2.

Med så store avstander er det behov for både heltids- og deltidsmannskap. En viktig ingrediens i deres virke er det forebyggende arbeidet i møte med skoleelever. Dette arbeidet er avgjørende for brannsikkerheten i regionen. – Brannforebyggende kunnskap er noe av det viktigste på læreplanen til norske 6. klassinger. Denne kunnskapen er bokstavelig talt livreddende, slår prosjektrådgiver Marita Eik i Rogaland brann og redning IKS fast.

Undervisningsopplegget som tilbys skolene består av én time teori og én time med slukningsøvelser. I den praktiske delen av opplegget benytter brannmannskapene en spesiallaget tilhenger med 20 slukningsapparater, brennkar og gassflasker.

- Med bare to tilhengere fikk vi utfordringer med å nå over hele distriktet, forteller Eik. Det var bakgrunnen for at Gjensidigestiftelsen mottok en søknad om midler til en ny henger. Med den tredje tilhengeren kjøpt inn, er alle forutsetninger på plass for å videreføre og utvikle det viktige arbeidet i fremtiden.

Den aller viktigste delen av det skadeforebyggende og livreddende arbeidet er uansett den innsatsen brannmannskapene legger ned i det daglige.

- Vårt mannskap består av fantastiske folk med stort engasjement for det de jobber med. Hver eneste dag står de klare for å rykke ut ved brann. At de i tillegg bruker fritiden sin til å jobbe med barn og forebygging, viser at de virkelig brenner for dette, avslutter hun.

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

Et bilde som viser barn som får opplæring i brannslukning.