Fysisk aktivitet En aktivitet for alle

En jungel på Jølster

En ny klatrejungel på Jølster i Skei sørger for at det ikke bare går i ball for de lokale ungdommene.

– Jobben vår er ganske enkelt å få ting til å skje i lokalsamfunnet, forklarer Bjarte Årdal. Han er leder for arbeidsgruppa som både klekket ut og realiserte ideen om et storslått klatreanlegg i Jølster.  Gruppa, som har sitt utspring i foreningen Skei miljøutvikling, består av et knippe lokalpatrioter som jobber for å skape positive aktiviteter i eget nærmiljø.

Det er mange unge som ikke føler seg på hjemmebane i de tradisjonelle ballidrettene. Ønsket om å tilby disse ungdommene et attraktivt alternativ til den runde lærkula førte til at dugnadsgjengen i Jølster lanserte ideen om en klatrepark med jungeltema. Klatreparken på totalt 400 kvadratmeter er utformet for å gi utfordring til alle aldersgrupper og ferdighetsnivåer. Parken er alltid åpen, og ivrige foreldre bidrar til å holde anlegget i god stand. Dermed går lokale barn og unge uten interesse for ballidrett en lysere tid i møte.   

- De som ikke spiller fotball, sliter med å finne aktiviteter på Jølster, forteller Årdal. Det har Skei miljøutvikling og arbeidsgruppa tatt hensyn til når de har plassert klatreanlegget midt mellom den lokale skolen og fotballbanen. Slik kan småsøsken gå og klatre, mens de venter på storesøsken som spiller fotball. Det er også stor aktivitet på anlegget i friminuttene ved skolen.

Sensommeren 2014 ble anlegget ferdigstilt, og rager nå seks meter over bakken på det høyeste. Det gir flust med utfordringer for klatreglade unge på Skei.

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

Bildet viser barn som leker i klatreparken på Jølster.