Beredskap Når det står om liv

Livsviktig kunnskap

Tiden frem til ambulansen kommer etter en ulykke, kan utgjøre forskjellen på liv og død. Brannmannskapet er ofte først på hendelsesstedet og får nå opplæringen de trenger for å bruke tiden riktigst mulig. Det reddet en av deres egne.

Martin Haugen jobber som brannmann i Skien brann- og feievesen. Gjennom jobben har han flere ganger sett viktigheten av å beherske førstehjelp i dramatiske situasjoner. En marsdag i fjor var det plutselig han selv som fikk behov for akutt hjelp.

34-åringen var på jobb da han fikk et illebefinnende. To kolleger kom fort til og forsto alvoret. Haugens hjerte hadde stoppet. Fire minutter tok det før de fikk det i gang igjen.

- Tenk om det hadde skjedd mens jeg var alene i dusjen, eller i bilen, uttalte Haugen til Norsk Luftambulanse Magasin etter hendelsen.  Bare kort tid i forveien hadde Haugens kolleger fått spesialtrening i førstehjelp, gjennom prosjektet Mens du venter på ambulansen. Det reddet livet hans. – Jeg er bare så takknemlig, understreket Haugen.

Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse som står bak prosjektet. Hensikten er å styrke beredskapen i norske kommuner, slik at de første som ankommer ulykkessteder vet hva de skal gjøre i påvente av profesjonelt helsepersonell. I tillegg rykker mannskapene ut til alvorlig syke mennesker når det er grunn til å anta at det vil ta en viss tid før profesjonelle helseressurser kommer frem.

Hovedmålgruppa er norske brannmannskaper, som svært ofte er de første som ankommer ulykkesstedene. I tillegg gis det opplæring i akutthjelp også til utvalgt helsepersonell. Slik etablerer man flere viktige akutteam i lokalsamfunn over hele landet.  

Med støtte fra blant andre Gjensidigestiftelsen er den økte beredskapen etablert i snart 100 norske kommuner. Det betyr at et firesifret antall brannmannskaper har fått den livsviktige opplæringen. Hvor mange liv som er reddet takket være prosjektet er vanskelig å si med sikkerhet. Men at det redder liv, er det ingen tvil om. Det er Marthin Haugen et levende bevis på.   

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

Bildet viser brannvesen som utfører førstehjelp på pasient under prosjektet Mens du venter på ambulansen.