Helse Vitensenteret Inspiria hjelper ungdom å finne skyggen

Skyggejakten

Vi nordmenn er villige til å gjøre nærmest hva som helst for å finne sola. Vitensenteret Inspiria i Sarpsborg fikk støtte av Gjensidigestiftelsen til å hjelpe ungdom med å finne skyggen.

- Gode solingsvaner og kunnskap om solbeskyttelse må opparbeides tidlig i livet. Dårlig beskyttelse mot sola kan være livstruende, advarer Trine Øiestad-Waglen hos Inspiria Science Center i Sarpsborg. Dette er bakgrunnen for at vitensenteret opprettet prosjektet Skyggejakten. Prosjektet forener læring om forskningsmetode og digitale virkemidler med kunnskap om de helseutfordringene soling representerer. Målgruppen er elever på ungdomstrinnene i grunnskolen.

For å engasjere ungdommene initierte Inspiria og prosjektleder Øiestad-Waglen en årlig konkurranse i Østfold-skolen, med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Temaet er «Hvordan kan man skape skygge i sitt nærmiljø?» Læringsmål nummer én er å forstå sammenhengen mellom UV-stråling og kreftfare. Det oppnår man gjennom konkurransen hvor elevene både utfører sin egen forskning og lager en film som viser hvordan de jobber.

Totalt 320 elever deltok i den første Skyggejakten, og det var en elevgruppe fra Haugeåsen skole i Fredrikstad som vant. De laget en agentfilm, hvor de selv spilte agenter på jakt etter skyggen. Øiestad-Waglen hos Inspiria berømmer elevene. – De brukte en hypotetisk deduktiv metode i forskningen, som de kombinerte med kreativitet i det som ble en helt fabelaktig film, skryter hun.

Antall tilfeller av hudkreft har nærmest eksplodert de siste tiårene. Dette er den mest økende kreftformen i Norge, og Østfold topper landsstatistikken. Det er bakteppet for Skyggejakten, som fremmer forebyggende tiltak samtidig som det stimulerer kunnskap om forskning og vitenskap. Ideen til prosjektet fikk Øiestad-Waglen og Inspiria i Danmark. Nå håper de at deres fornorskede utgave skal ha stor overføringsverdi for de øvrige åtte regionale vitensentrene i Norge. Vinnerne av den første utgaven gir sine varmeste anbefalinger.

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

To gutter som tester ut en installasjon på Inspiria-senteret i Sarpsborg.