Læring for livet Norske ungdommer finner sin stemme

Snakk for deg sjøl!

Som samfunn er vi avhengig av at alle blir hørt. Snakk for deg sjøl-prosjektet hjelper norske skoleungdommer med å finne sin stemme.

- Jeg pleier å sitere artisten Eminem på kursene mine, forteller prosjektleder Rebekka Brox Liabø. «But no matter how many fish in the sea, It'll be so empty without me» synger den amerikanske hiphop-artisten. Liabø bruker disse linjene for å fortelle ungdommene at deres stemme er viktig.

Snakk for deg sjøl er et teaterfaglig og skrivepedagogisk prosjekt som med støtte fra Gjensidigestiftelsen er rullet ut på 20 skoler i Troms, Finnmark og på Svalbard. Liabø jobber for å fremme motivasjon og mestringsfølelse hos elevene gjennom tekst- og skriveøvelser. Hensikten med å fremme ungdommenes egne stemmer, handler i stor grad om å skape selvtillit hos den enkelte.

- Kommunikasjon styrer tilhørigheten til omverdenen. Gjennom god kommunikasjon får man den ønskede responsen fra de rundt seg og med det følger selvtilliten, forteller Liabø når hun forklarer hensikten med prosjektet.  

Gjennom kursene jobber Liabø og elevene med ulike temaer. Ett eksempel er «trygghet». Med utgangspunkt i dette temaet uttrykker elevene seg skriftlig for å reflektere over hva trygghet er, hva som skal til for at man skal føle seg trygg og hva trygghet betyr for oss.

Nettopp økt trygghet er en av tingene hun håper elevene skal sitte igjen med etter kurset. Helt konkret håper Liabø at det vil bidra til å redusere frafallet fra videregående utdanning. – Ringvirkningene av trygghet er at man våger å delta. Uten denne tryggheten er det lett å falle fra, sier Liabø.

Totalt har 1000 tekster blitt produsert av over 500 deltakere i skriveprosjektet. Disse tekstene ble utgangspunkt for et teaterstykke Liabø satt opp på Hålogaland teater våren 2015. Stykket bærer også navnet «Snakk for deg sjøl» og er en forlengelse av skriveprosjektet.

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

Et bilde som viser en elev som deltar i prosjektet Snakk for deg sjøl.