Kosthold En sunnere skolehverdag

Sunn matglede

Gode matvaner, kunnskap om råvarer og ekte matglede er i ferd med å bli mangelvare i Norge. Det bøter Norges bygdekvinnelag på med landsomfattende kursvirksomhet for barn og voksne. Gjennom 2014 gjennomførte rundt 4000 store og små kurset med overskriften «sunn matglede».

- Det er ikke bare folkehelse og ernæring som er viktige ingredienser i dette prosjektet, for oss handler det i stort om matglede. Det rommer så mye, og i vår brede forståelse handler det også om psykisk helse og hele fellesskapet vårt, sier prosjektleder Anna Villa hos Norges bygdekvinnelag.

Undersøkelser viser at vi bruker mindre tid enn tidligere til å spise sammen. Måltidet er i ferd med å forsvinne som sosial arena i samfunnet vårt. - Kommer matgleden og kunnskapen om de gode råvarene, så følger helsegevinsten og det ernæringsmessige av seg selv, sier prosjektleder Villa.

Bygdekvinnelaget har gjennom 60 år arbeidet for levende bygder, og dessuten for å forvalte og spre kunnskap og tradisjoner fra bygdene. Bevaring og formidling av norske mattradisjoner utgjør en vesentlig del av organisasjonens arbeid. Laget har over 14 000 medlemmer fordelt på 450 lokallag. Det er blant disse medlemmene instruktørene til kursene for Aksjon sunn matglede rekrutteres.

Bygdekvinnelaget har gjennom sine lokallag gjennomført 230 slike matlagingskurs, hvor hensikten er å få barn og voksne til å finne gleden i matlaging sammen. – Mange rådet oss til å spisse målgruppe mot enten voksne eller barn, men for oss er nettopp poenget å skape felles glede og oppslutning om måltidene for hele familien, og dermed også større læringsutbytte. Det har vi lykkes godt med, slår Aurbakken fast.     

Matlagingskursene for voksne og barn har slått svært godt an i lokallagene, og mange nye kurs er planlagt i 2015.

Les mer på www.bygdekvinnelaget.no/

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

Bildet viser barn under prosjektet Sunn matglede.