Trygg i vann Norges viktigste dugnad

Svømmeaksjonen

Svømmeaksjonen er en av Gjensidigestiftelsens største prosjekter noensinne. Den ble påbegynt i 2008, og da aksjonen ble avsluttet i 2016 hadde nesten 70.000 barn fått gratis svømmeopplæring.

Er det én idrettsgren du er nødt til å beherske, så er det svømming. Mangel på slike ferdigheter koster liv. Norges Svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen bestemte seg for å gjøre noe da de fikk målinger som viste at halvparten av norske 10-åringer ikke er svømmedyktige. Det innebærer at rundt 150 000 barn i første- til femteklasse på norske skoler ikke kan svømme.

Svømmeaksjonen er et landsomfattende tiltak i regi av Svømmeforbundet og Gjensidigestiftelsen, hvor barn mellom 6 og 10 år tilbys gratis svømmekurs over 10 timer. Fem av disse timene brukes til undervisning i vann, de øvrige fem brukes til teoriundervisning og livredning. Over 115 svømmeklubber har deltatt i dugnaden.

Tilbakemeldingene fra deltakere og foreldre har vært svært gode og inspirerende. Dette skyldes ikke minst den fantastiske innsatsen fra alle svømmeklubbene og instruktørene som har bidratt i denne nasjonale dugnaden for å gjøre barn trygge i vann, sier Unn Dehlen som er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen.

Grunnen til at aksjonen nå er avsluttet er at myndighetene har bevilget 35 millioner til svømmeopplæring for barnehagebarn. Kunnskapsminsteren har uttalt at han er villig til å utvide ordningen dersom den er vellykket. 

Her kan du lese mer om den nye tilskuddsordningen