Mestring og læring En historie om viljestyrke

Tahir-lekene

- Jeg er et godt eksempel på at man kan få et lykkelig liv selv om man har hatt det tøft underveis, sier Tahir Hussain. Norskpakistaneren ble rikskjendis for sin evne til aldri å gi opp, og har gitt navn til en helt spesiell aktivitet.

- Sluttiden er ikke så viktig, det viktigste er å nå målet, slår Hussain fast. Nesten hele Norge så den modige mannen med det såkalte LMBB-syndromet på TV2 kjempe seg gjennom sykkelrittet Trondheim-Oslo sammen med ledsager Vidar Bøe.

Syndromet Hussain lever med, innebærer blant annet alvorlig synshemming, nedsatt motorikk og koordinasjon. Uten at det stopper ham på veien. - For omtrent ti år siden bestemte jeg meg for å ta meg selv i nakken og gjøre alt jeg kunne for å leve et normalt liv, sier han. Det innebar iherdig innsats, og første tiltak var å komme seg opp av sofaen. – Fysisk aktivitet er viktig for alle, sier han bestemt.

Dette er også essensen i det Hussain forteller når han er ute og snakker med norske 6. klassinger i forbindelse med Tahir-lekene. Det er et årlig aktivitetstiltak for barn i alderen 12 til 16 år, spesielt rettet mot 6. trinn. Ideen bak er at samspill mellom elever, faddere og Tahir selv skal motivere elevene til i større grad å fortrekke fysisk aktivitet fremfor data og stillesitting.  

Før lekene starter for alvor, holder Hussain et foredrag for alle skoleklassene som skal delta. Her er han opptatt av å formidle sine egne erfaringer fra oppveksten. Når lekene starter, konkurreres det i basisferdigheter, hurtighet, kondisjon, balanse, smidighet, samspill, koordinasjon, spenst, styrke og presisjon – som lag. Gjennom disse øvelsene er det først og fremst fellesskapet, egenmestring og samarbeid som dyrkes. Lekene støttes av Gjensidigestiftelsen.

Tilbakemeldingene fra både foreldre, elever og lærere er udelt positive, og særlig mobbeproblematikken får Tahir mye respons på. – Jeg kan vise til eksempler og jeg er selv et levende eksempel på det jeg snakker om, forklarer han.   

Les mer på www.tahirlekene.no

Les mer om hvordan du kan søke støtte her

Et bilde av barn som deltar på et arrangement som kalles Tahir-lekene.