Fysisk aktivitet Vi vil ha Norge ut på tur

Turskiltprosjektet

Sammen finansierer Gjensidigestiftelsen og landets fylkeskommuner prosjektet med slagordet «det skal merkes i hele landet». For de ca 100 millionene som er tildelt siden 2014, vil det bli skiltet og merket over 40.000 km turruter og løyper tilsvarende avstanden rundt ekvator!

Sammen finansierer Gjensidigestiftelsen og landets fylkeskommuner prosjektet

Turlag, idrettslag, historielag, grunneierlag, velforeninger og andre bidrar med betydelig egeninnsats, også økonomisk. Dessuten involverer friluftsråd, kommuner, reiseliv og andre aktører seg i arbeid knyttet til skilting, merking og informasjonstiltak for å synliggjøre turruter.

Lett synlige turruter skal bidra til mer aktivitet der folk bor og oppholder seg. Enten det dreier seg om å gå til fots, gå på ski, sykle eller padle – så er tydelig informasjon og skilting viktig for mange som ferdes i naturen. Derfor jobber partene sammen for at så mange turruter som mulig skal tilrettelegges for bruk i nærmiljøet – hverdagsfriluftsliv!

Alle frivillige lag, foreninger og friluftsråd kan søke om midler til skilting, merking og informasjon knyttet til turruter.

Les mer på www.turskiltprosjektet.no

Les mer om hvordan du kan søke støtte her