Fysisk aktivitet Vi vil ha Norge ut på tur

Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et felles initiativ fra Den Norske Turistforening, Gjensidigestiftelsen og samtlige norske fylkeskommuner. Hensikten er å senke terskelen for bruken av landets turområder gjennom god skilting.

Sammen finansierer Gjensidigestiftelsen og landets fylkeskommuner prosjektet med slagordet «det skal merkes i hele landet».  For de ca 29 millionene som ble tildelt i 2015, vil det bli skiltet løyper tilsvarende 7,5 ganger avstanden mellom Lindesnes og Nordkapp.

Også turlag, turistforeninger, idrettslag, historielag og andre bidrar med betydelig egeninnsats, også økonomisk. Dessuten involverer friluftsråd, kommuner, reiseliv og andre aktører seg i arbeid knyttet til skilting, merking og informasjonstiltak for å synliggjøre turruter.

Merking av løypene skal bidra til mer aktivitet der folk bor og oppholder seg. Enten det dreier seg om fotturer på sommeren, ski på vinteren, kajakkpadling eller sykling, så er tydelig informasjon og skilting viktig for mange som ferdes i naturen. Derfor jobber partene sammen for at så mange turløyper som mulig skal tilrettelegges for bruk.

Alle frivillige lag, foreninger og friluftsråd kan søke om midler til skilting, merking og informasjon knyttet til turruter.

Les mer på www.turskiltprosjektet.no

Les mer om hvordan du kan søke støtte her