Sikkerhet

Gjensidigestiftelsen prioriterer støtte til tiltak innenfor trafikksikkerhet og beredskap, trygg i vann, færre branner, fallforebygging og sikker fritid. Prioriterte målgrupper er barn, ungdom og eldre.

Trafikksikkerhet - Tiltak som:

 • styrker barn og ungdoms kunnskap og kompetanse om trafikksikkerhet
 • bidrar til å redusere antall skadde og drepte i trafikken

Beredskap - Tiltak som:

 • styrker førstehjelpskompetansen i befolkningen
 • bidrar til effektivt beredskapsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Trygg i vann - Tiltak som:

 • bidrar til at flere barn og ungdom lærer å svømme
 • styrker livredningskompetansen i befolkningen
 • bidrar til å beholde og videreutvikle en effektiv livredningstjeneste
 • skaper gode holdninger og respekt for lover og regler på vannet
 • bidrar til at flere bruker redningsvest

Færre branner - Tiltak som:

 • styrker den frivillige brannberedskapen i lokalsamfunnene
 • bidrar å gi barn og ungdoms kunnskap om brannrisiko og hvordan de skal agere ved brann
 • bidrar til økt brannsikkerhet for sårbare grupper

Fallforebygging og sikker fritid - Tiltak som:

 • bidrar til å redusere dødsfall og personskader ved fall blant eldre
 • bidrar til å redusere antall skader blant barn og ungdom som oppstår gjennom fritidsaktiviteter