Et bilde av barn som deltar på et arrangement som kalles Tahir-lekene.

Over 2000 søknader om støtte

Søknadsfristen for lokale prosjekter er 15. september. Da fristen gikk ut for 2018 hadde vi mottatt over 2000 søknader. Neste mulighet for å søke er i 2019. Alle som har søkt får svarbrev 21. desember.

Tildelinger skjer i desember og alle som har søkt vil få tilbakemelding før jul. Hvert år mottar mellom 500-600 prosjekter støtte. 

Har du spørsmål rundt vår gavevirksomhet, ta kontakt med avdeling for samfunn og gave.