Et bilde av barn som deltar på et arrangement som kalles Tahir-lekene.

Over 650 prosjekter får støtte

Søknadsfristen for lokale prosjekter er 15. september. Da fristen gikk ut for 2018 hadde vi mottatt over 2000 søknader. Neste mulighet for å søke er i 2019.

Rett før jul fikk 661 prosjekter melding om at de får innvilget søknaden om støtte på i alt 125 millioner kroner. Neste mulighet til å søke er 15.9 2019. Søknadsskjema blir lagt ut før sommeren.  

Har du spørsmål rundt vår gavevirksomhet, ta kontakt med avdeling for samfunn og gave.