Et bilde av barn som deltar på et arrangement som kalles Tahir-lekene.

Søk om støtte til lokale prosjekter

Søknadsskjemaene for å søke om midler til lokale prosjekter er åpnet. Fristen er 15. september.

Tilgangen til våre søknadsskjemaer er nå åpnet. Tidligere har det vært et felles søknadsskjema for alle søknader til Gjensidigestiftelsen, men dette er endret slik at søknader tilknyttet bygg og anlegg har fått sitt eget skjema. Dette gjelder for eksempel søknader om lekeplasser, ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus osv.

Søknadsskjema for bygg og anlegg

Søknadsskjema for øvrige prosjekter

Det vil ikke være mulig å søke om støtte til nasjonale prosjekter på lik linje som tidligere. Les mer om dette her.

Har du spørsmål rundt vår gavevirksomhet eller søknadsskjema, ta kontakt med avdeling for samfunn og gave.