Sosial inkludering og mangfold

Gjensidigestiftelsen vil bidra til at flere blir inkludert. Midler skal gå til tiltak innenfor kategoriene møteplasser og nettverk og ikkevold og kommunikasjon.

Møteplasser og nettverk - Tiltak som:

  • skaper møteplasser for folk som ønsker økt sosial kontakt og som har behov for å etablere sosiale nettverk
  • bidrar til økt forståelse mellom etnisk norske og innvandrere og flyktninger
  • styrker innvandrerbefolkningens deltakelse i lokalt organisasjons- og arbeidsliv
  • bringer generasjoner sammen og som bidrar til økt lokal samhandling
  • styrker det lokale, frivillige organisasjonslivet


Ikkevold og kommunikasjon - Tiltak som:

  • styrker barn og ungdoms evne til å løse konflikter på fredelig vis og som hindrer vold
  • bidrar til å styrke barn og ungdoms selvtillit, identitetsutvikling og samfunnsdeltakelse