Søknadshjelp

Har du spørsmål til søknadsskjemaene våre? Ta kontakt med en av våre områdeledere før søknadsfristen fredag 15. september ved midnatt.

Du kan sende inn søknaden helt frem til midnatt fredag 15. september (kl.23:59).

Har du spørsmål eller står fast, kan du kontakte oss i kontortiden fra 08:00-16:00.

I dag fredag 15. september kan du i tillegg ringe fra klokken 16.00-20.00.

Chris, Janne, Trine og Linda vil da være tilgjengelig for alle søkere uavhengig av fylke (se telefonliste under).

Spørsmål rundt søknadsskjemaene på dagtid kan rettes til den områdelederen som har ansvar for det fylket som du bor i. Oversikten over hvilke områdeledere som har ansvar for de ulike fylkene finner du under: 

Østfold:           Linda Scott – 905 17 815

Akershus:        Linda Scott – 905 17 815      

Oslo:               Janne Wågenes – 934 96 504

Hedmark:        Janne Wågenes - 934 96 504

Oppland:         Janne Wågenes - 934 96 504

Buskerud:       Chris Bjelke – 992 42 495

Vestfold:          Chris Bjelke – 992 42 495

Telemark:        Chris Bjelke – 992 42 495

Agder:             Chris Bjelke – 992 42 495

Rogaland:       Veslemøy Rue Barkenes – 951 36 051

Hordaland:      Janne Wågenes - 934 96 504

Sogn og Fjordane:      Linda Scott - 905 17 815       

Møre og Romsdal:      Trine Vekseth – 902 39 999

Sør-Trøndelag:           Veslemøy Rue Barkenes – 951 36 051

Nord-Trøndelag:         Trine Vekseth – 902 39 999

Nordland:                    Trine Vekseth – 902 39 999

Troms og Finnmark (Svalbard): Trine Vekseth – 902 39 999

Er det andre generelle spørsmål rundt søknadsfrist og øvrig gavehenvendelser, kan også Anne Kjersti Toft (seniorrådgiver i gaveavdelingen) kontaktes – 450 30 260.