Nasjonal førstehjelpsdugnad «sammen redder vi liv»

Gjensidigestiftelsen deltar i den nasjonale førstehjelpdugnaden 
Sammen redder vi liv, som helseministeren tok initiativ til i 2017. 

Bilde av partnerne i nasjonal førstehjelpsdugnad
Bilde av partnerne i nasjonal førstehjelpsdugnad

Stiftelsen har så langt bevilget 61,9 millioner kroner til blant annet Norges Røde Kors, Norges Speiderforbund, Norske Kvinners Sanitetsforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Sistnevnte organisasjon er i gang med et pilotprosjekt som forbereder en nasjonal satsing på førstehjelpsopplæring i grunnskolen. I prosjektet inngår utvikling av nye metoder, fornyelse av virkemidler og forankring i skolenes læreplaner. 
Målet med dugnaden er å bidra til at 200 flere liv hvert år blir reddet gjennom å styrke kunnskap om førstehjelp ved hjertestans og hjerneslag i befolkningen. Dugnaden er et samarbeid mellom offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og Gjensidigestiftelsen.