112 prosjekter får Korona-støtte

Nesten 300 søknader er mottatt på utlysningen av midler til Korona-tiltak. Totalt er nå 15 millioner fordelt på 112 prosjekter over hele landet.

25. mars utlyste Gjensidigestiftelsen 15 millioner kroner til strakstiltak rettet mot sårbare grupper. Frivillige organisasjoner ble oppfordret til å søke.

– Vi er imponert over det store engasjementet og de tiltakene som nå får støtte, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen. Saksbehandlingen har gått i rekordfart, og de siste søkerne fikk beskjed tirsdag 7.april.

Her kan du se listen over mottakere.