50 millioner fordelt til sommeraktiviteter

315 organisasjoner og virksomheter over hele landet får til sammen 50 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter for barn og unge i sommer.

Da fristen gikk ut 1. juni hadde vi mottatt nesten 1 100 søknader, sier Unn Dehlen som er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Det betyr at omlag hver tredje søker nå har fått positivt svar. Målet med tildelingene er å bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og unge.  

Prosjektene spenner vidt, fra konkrete tiltak som svømmeopplæring, til ulike aktiviteter og opplevelser.

– Vi er imponert over viljen til å skape noe for barn og unge i en sommer som blir litt annerledes for mange, og vi skulle gjerne bidratt med enda flere midler, sier Dehlen.

De største mottakerne er Røde Kors og Frelsesarmeen som til sammen mottar 5.8 millioner kroner. Disse skal fordeles lokalt over hele landet.