50 millioner til sommertiltak for barn og unge

Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting denne sommeren. Derfor inviterer Gjensidigestiftelsen små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til tiltak for barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer.

Vi ønsker at barn og unge skal få muligheter til sommeraktiviteter.
Alle barn og unge skal ha noe å glede seg til i sommer

Alle har hatt en annerledes vår i år. Mange barn og unge har lengtet etter å ha det gøy sammen med venner. Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting, og derfor har Gjensidigestiftelsen avsatt 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og ungdom. Målet er at disse midlene skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer.

Vi vil at alle skal ha noe å glede seg til i sommer, spesielt barn og unge.

administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen.

Unn Dehlen, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, håper at frivillige lag og foreninger over hele Norge vil gripe sjansen og søke om midler til tiltak.

Søknadsfristen er allerede 1. juni, og det er fordi vi ønsker å kunne fordele pengene raskt og gi tilbakemelding til søkerne innen 20. juni, forteller Dehlen.  

Pengene går til tre ulike tiltak

Utfordringen som nå sendes ut til frivillige lag og foreninger er å skape aktiviteter som gir gode sommeropplevelser, og tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter. I tillegg ønsker vi søknader om digitale inkluderende møteplasser, sier Unn Dehlen. Det siste er et resultat av stor etterspørsel i kjølvannet av Korona-situasjonen. Selv om myndighetene nå lemper på restriksjonene, vil det fortsatt være et stort behov for digitale møteplasser, forteller hun. 

Flere støtteordninger i 2020

Vanligvis har Gjensidigestiftelsen en årlig søknadsfrist som er 15. september, men 2020 blir et unntaksår på grunn av Korona-situasjonen. – Vi prøver hele tiden å speile samfunnets behov, spesielt sårbare grupper, og derfor vil vi ha flere utlysninger dette året, sier Unn Dehlen. Utlysningene blir også mer målrettet enn tidligere år, basert på ulike temaer. Den første sommerutlysningen har søknadsfrist 1. juni, og deretter kommer det nye utlysninger for høsten.