AV 1 – Ut av isolasjonen

6000 barn i Norge har langtidsfravær fra skole og aktiviteter på grunn av sykdom. Mange av disse mister kontakt med venner og sosialt nettverk. Har du et barn med høyt fravær fra skolen? Da er sjansen stor for at du kan få låne en AV1-robot gratis av Gjensidigestiftelsen.

Skal AV1-roboten benyttes på skolen er det viktig med skolens samtykke. Videre er det viktig at personen som skal ha ansvaret for roboten på skolen, eksempelvis kontaktlærer eller assistent, er samarbeidsvillig og forstår bruken og behovet for roboten. Er du en privatperson som søker på vegne av et barn må du gjerne benytte forslaget til bekreftelse fra skolen som finnes i en PDF-fil nedenfor. For skoler som søker på vegne av en elev er ikke dette nødvendig. Nedenfor er det også flere lenker til nyttig informasjon både for foreldre og skoler.

Gjensidigestiftelsen avslutter prosjektet med gratis utlån av AV1-roboter i år, og høstsemesteret 2020 er siste mulighet for å benytte seg av ordningen.

Gjensidigestiftelsen er opptatt av å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Blant våre viktigste innsatsområder er Mestring og læring og Sosial inkludering og mangfold. AV1 er en robot som virkelig bidrar til å løse utfordringer på disse områdene, og derfor har vi valgt å gi vår jubileumsgave til de barna som blir isolert i hverdagen sin.

Unn Dehlen, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen

Frem til utgangen av 2020 vil Gjensidigestiftelsen sørge for at over 100 nye roboter blir satt i tjeneste for barn som trenger det. Barne- og ungdomsårene er formgivende for hele livet – et godt nettverk og aktivt liv tar man med seg videre senere i livet. Derfor vil kontakt med skole og venner være viktig elementer i en trygg og god oppvekst, uavhengig av andre forhold som helse og sykdom.

Et signalprosjekt

For oss i No Isolation er dette en utrolig anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Det at Gjensidigestiftelsen velger å inngå et flerårig samarbeidsprosjekt med oss synes vi er veldig kult. Gjensidigestiftelsen er en solid aktør, og det betyr mye for mange at de velger å gi jubileumsgaven sin til barn og unge i en sårbar situasjon. Det er også et stort steg for å synliggjøre viktigheten av å motvirke ensomhet og sosial isolasjon.


Karen Dolva, administrerende direktør og medgründer i No Isolation.

Et forskningsprosjekt sammen med OsloMet – Storbyuniversitetet

Gjensidigestiftelsen har inngått samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet om et forskningsprosjekt om velferdsteknologi. Målsetningen med prosjektet er å forske på implementering og bruk av velferdsteknologi, herunder AV1. Vi ønsker å finne ut av hvordan AV1 kan hjelpe barn i slike situasjoner. 

Les mer om forskningsprosjektet her