AV1 kan motvirke sosial isolasjon

6000 barn i Norge har langtidsfravær fra skole og aktiviteter på grunn av sykdom. Mange av disse mister kontakt med venner og sosialt nettverk. En forskningsrapport fra OsloMet gjort på oppdrag for Gjensidigestiftelsen, viser at barn og unge med langtidssykdom kan ha stor nytte av en kommunikasjonsrobot for å opprettholde kontakten med skolen og klassemiljøet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Rapporten har undersøkt barns erfaringer med kommunikasjonsroboten AV1 i skolen. AV1 er laget av det norske teknologiselskapet No Isolation, for barn og unge som er sosialt isolerte på grunn av langvarig sykdom. Roboten skal være barnets stedfortreder i skolen, og gjøre sosial kontakt og læring mulig. Gjennom overføring av lyd og bilde er roboten barnets øyne, ører og stemme i klasserommet.

Rapporten er blant annet basert på intervjuer med barn og unge med langtidssykdom og deres foreldre som har fått låne en robot gratis fra Gjensidigestiftelsen. Disse bruker roboten i alt fra barnehage til videregående skole, for tilstander som kreft, utmattelseslidelser og operasjonsrelatert fravær. Resten av intervjuene er gjort med lærere, rektorer, helsearbeidere og produsentene av roboten, som alle spiller en avgjørende rolle for hvordan AV1 fungerer i klasserommet. 

Roboten kan utgjøre en stor forskjell

–  Rundt halvparten har hatt overveiende positive erfaringer med roboten, og barna setter særlig pris på at roboten lar dem ha kontakt med venner, sier forskerne Lars E. F. Johannessen og Marit Haldar ved OsloMet. Barna syns det er ensomt å være hjemme, og en mor fortalte at roboten hjalp sønnen til å føle at han ikke var helt alene i verden, forteller forskerne. De er likevel tydelige på at roboten ikke passer for alle, og at det er kan være utfordringer både med organisering av bruken fra skolen og tekniske utfordringer knyttet til stabil nettilgang.

100 roboter har vært i arbeid

– Bruk av kommunikasjonsteknologi for å motvirke sosial isolasjon og ensomhet er både spennende og et viktig samfunnsbidrag. Det er også grunnen til at vi gikk inn i dette prosjektet, sier Ingrid Tollånes, leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen. I alt har 100 roboter vært stilt gratis til disposisjon for privatpersoner og organisasjoner siden 2018. Hun håper konklusjonene fra rapporten kan gjøre at bruken av AV1 og liknende teknologi blir mer utbredt og treffsikker. 

No Isolation, som står bak roboten, er også glad for konklusjonene i rapporten og mener den viser mulighetene teknologi kan gi. – Skoler er nødt til å ha gode løsninger på plass for de elevene som ikke kan delta på normalt vis. Her har Gjensidigestiftelsen vært uvurderlige i arbeidet med å få flere AV1 ut i norske klasserom. Det sier Karen Dolva, administrerende direktør i No Isolation. Hun er også glad for at OsloMet sin rapport underbygger at AV1 er en god løsning som supplement for disse elevene. – Dette er et skikkelig motivasjonsboost for hele teamet, legger hun til.

Koronasituasjonen førte til økt etterspørsel

Som følge av Koronasituasjonen mottok Gjensidigestiftelsen flere henvendelser fra skoler som ønsker å tilrettelegge for barn som er i risikogrupper og som derfor ikke kunne være fysisk tilstede etter at skolene åpnet igjen. – Dette understreker verdien av å ha teknologi tilgjengelig som kan motvirke isolasjon, avslutter Ingrid Tollånes i Gjensidigestiftelsen.

Utlånsordningen avsluttes 31.12.2020

Det treårige prosjektsamarbeidet mellom Gjensidigestiftelsen og No Isolation om gratis utlån av AV1-roboten avsluttes i 2020. Dersom det er spørsmål knyttet til utlånsordningen kan Sigrid Merli Nyland kontaktes på tlf. 922 63 035 eller Anne Kjersti Toft på tlf. 450 30 260.