Dette er Gjensidigestiftelsen

Et felleskap for et tryggere samfunn

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn.
 
Stiftelsens styrende organer, som styre og generalforsamling, består av representanter som velges av og fra kundemassen i Gjensidige. Kundevalget avholdes annenhvert år og foregår elektronisk.

Fra generalforsamlingen i stiftelsen velges det tre representanter som sitter i styret i Gjensidige Forsikring ASA. Disse representerer dermed kundefellesskapet i Gjensidige.

Det årlige overskuddet fra Gjensidige forsikring videreformidles til skadeforsikringskundene som kundeutbytte, mens stiftelsens årlige bidrag på rundt 220 millioner kroner til samfunnsnyttige formål innenfor trygghet og helse, finansieres av avkastningen av de øvrige verdiene stiftelsen forvalter.