Dette er Gjensidigestiftelsen

Et felleskap for et tryggere samfunn

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn.
 
Stiftelsens styrende organer, som styre og generalforsamling, består av representanter som velges av og fra kundemassen i Gjensidige. Kundevalget avholdes annenhvert år og foregår elektronisk.

Fra generalforsamlingen i stiftelsen velges det tre representanter som sitter i styret i Gjensidige Forsikring ASA. Disse representerer dermed kundefellesskapet i Gjensidige.

Det årlige overskuddet fra Gjensidige forsikring videreformidles tilbake til skadeforsikringskundene i forsikringsselskapet som kundeutbytte, mens stiftelsens årlige bidrag på rundt 235 millioner kroner til samfunnsnyttige formål innenfor trygghet og helse, finansieres av avkastningen av de øvrige verdiene stiftelsen forvalter.