Eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidigestiftelsen skal være en langsiktig og forutsigbar eier i Gjensidige Forsikring. Stiftelsen utøver sitt eierskap gjennom representasjon i selskapets styrende organer og med respekt for aksjonærfellesskapet. Eiermodellen sørger også for at skadeforsikringskundene til Gjensidige får sin del av overskuddet gjennom at stiftelsen videreformidler sin del av aksjeutbyttet som kundeutbytte.

Bilde av vekterstatue
  • Eierskapet utøves innenfor de rammer som settes av norsk selskapslovgivning og alminnelige prinsipper for god eierskapsutøvelse.
  • Som langsiktig eier er stiftelsen pådriver for en langsiktig verdiskaping i selskapet.
  • Som eier forventer stiftelsen en klar strategi fra Gjensidiges styre med verdiskaping som mål for selskapets fremtidige utvikling.
  • Stiftelsen stiller krav til markedsmessig avkastning og utbytte.

Stiftelsens eierskap i Gjensidige er historisk betinget, og har et langsiktig perspektiv. Målet er en eierbrøk på minst 60 prosent over tid. Samtidig åpner eierpolitikken for en redusert eierandel ned til 33,4 prosent ved endringer som er i tråd med Gjensidiges overordnede strategi.