En sommertildeling utenom det vanlige

Sommerutlysningen 2022 – «Noe å glede seg til i sommer» bidro til at svært mange barn og unge fikk et aktivitetstilbud i sommer.

I 2020 og i 2021 valgte Gjensidigestiftelsen å ha en ekstra utlysning, som hadde som formål å skape aktivitetstiltak for barn og unge gjennom sommerferien. Denne utlysningen ble svært populær, og dette var bakgrunnen for at det også i 2022 ble bevilget midler til en tilsvarende tildeling.

Sommeren 2022 ble en sommer uten koronabegrensninger, men pandemien hadde gjort mye med antall frivillige og økonomien til lag og foreninger. Dette har vi merket med en stadig økning i deltakelse i tiltakene som har fått støtte, forklarer leder for utdelingsavdelingen, Ingrid Tollånes.

En markant økning i deltakelse

I 2021 deltok 120 000 barn på sommeraktivitetene finansiert av Gjensidigestiftelsen, og 3200 ungdom fikk sommerjobber over hele landet. I 2022 har tallet steget til 140 000 barn, mens antall ungdommer i sommerjobb økte til 3 712. Det viser hvor viktig denne sommerutlysningen er, og at det er et stadig økende behov for slike tilbud, forklarer Tollånes videre.

Totalt 364 tiltak fikk støtte fra rammen på 67,1 millioner kroner. Om det blir en ny utlysning for sommeraktiviteter i 2023 blir avgjort i januar.