Fysisk aktivitet

Tre jenter padler kano på Sylling.
Tre jenter padler kano på Sylling.

Gjensidigestiftelsen vil bidra med midler til tiltak som gjør at flere driver regelmessig fysisk aktivitet innenfor tre kategorier, anlegg, aktivitetsutstyr og aktivitetstilbud.

Anlegg for aktivitet, idrett og friluftsliv – Tiltak som:

 • aktiviserer flest mulig
 • tilrettelegger for flere aldersgrupper; særlig barn, ungdom og eldre
 • gir varierte aktivitetsmuligheter og stimulerer til bruk av grøntområder og nærnatur, samt kombinerer aktivitet og sosiale møteplasser
 • anlegges nært der folk bor
 • kan benyttes av skoler og barnehager

Aktivitetsutstyr- Tiltak som:

 • bidrar til at flere kommer i aktivitet; særlig barn, ungdom og eldre
 • øker bruken av ulike aktivitetsanlegg
 • inspirerer lag og foreninger til å etablere og gjennomføre aktivitetstiltak for flere enn egne medlemmer

Aktivitetstilbud – Tiltak som:

 • aktiviserer flest mulig
 • rettes mot grupper som har mangelfulle tilbud
 • utvider eksisterende aktivitetstilbud til flere; særlig barn, ungdom og eldre
 • bidrar til økt samhandling mellom generasjoner
 • bidrar til økt egentrening i befolkningen