Bidrag til trygghet og helse

Tre jenter padler kano på Sylling.

Vi bidrar med kompetanse og økonomisk støtte


Hvert år støtter vi rundt 600 prosjekter med over 220 millioner. Vårt mål er at flest mulig kan leve sunnere, tryggere og mer aktive liv, og at færrest mulig skal skades eller dø i ulykker.