Gjensidigestiftelsen øker innsatsen for mer fysisk aktivitet i skolen

Høgskulen på Vestlandet får ytterligere 16 millioner til sitt senter for fysisk aktiv læring (SEFAL).

Totalt har stiftelsen bevilget 40 millioner kroner til senteret som arbeider i partnerskap med lærere i grunnskolen for å utvikle kompetanse knyttet til fysisk aktiv, praktisk og variert undervisning.

I løpet av en femårsperiode vil SEFAL sertifisere 100 skoler, og gi etterutdanning til 1000 lærere som blir kvalifiserte til å drive fysisk aktiv læring i en rekke fag. I løpet av skoleåret 2020/21 er målet at ca 50 skoler og 500 lærere skal ha gjort ferdig sin etter- og videreutdanning. – Tilbakemeldingene har vært svært gode, og vi er glade for at Gjensidigestiftelsen anerkjenner dette viktige arbeidet, forteller professor Geir Kåre Resaland, leder for SEFAL-senteret.

Et mønsterprosjekt

– For oss har SEFAL-prosjektet vært et mønsterprosjekt. Prosjektteamet har vist stor gjennomføringsevne, profesjonalitet og høy måloppnåelse i første del av prosjektperioden, forteller leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Tollånes. – I tillegg har de klart å skape stor interesse og oppmerksomhet om senterets tilbud og kvaliteter flere steder i landet. Tilbakemeldingene fra lærerne og skolene som har deltatt er også svært positive. Da faller det helt naturlig for oss å videreføre prosjektet med ytterligere midler, fordi vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for barns evne til å trives, lære og prestere, forteller hun videre.

Barn som leker i skolegården. Istockphoto.com

Et stortingsvedtak med utfordringer

Bakgrunnen for dette arbeidet startet i 2017, da Stortinget gjorde vedtak om at regjeringen skulle fremme en stortingssak som sikrer elever minst en time daglig fysisk aktivitet i skolen, innenfor dagens rammetimeantall. Dette viste seg å være vanskeligere enn først antatt, da mange lærere mente det gikk på bekostning av deres lærefrihet som pedagoger. Vedtaket ble først vedtatt av Stortinget, men regjeringen utsatte innføringen av vedtaket i statsbudsjettet som ble lagt frem i 2018. Bakgrunnen for utsettelsen var de faglige utfordringene og at vedtaket var motstridende.

– Det er viktig å understreke at vårt arbeid og vår forståelse for fysisk aktiv læring, er utviklet over tid sammen med hundrevis av lærere og rektorer. Jeg tror det er noe av nøkkelen til at vi får så gode tilbakemeldinger fra de skolene og lærerne som har deltatt. Sammen med dyktige kollegaer vil jeg bruke de neste årene på å videreutvikle det spennende arbeidet vi er i gang med, og gjøre SEFAL til et bærekraftig kompetansesenter og en pådriver for utviklings- og forskingsarbeid i skolen, avslutter Geir Kåre Resaland.