Gjensidigestiftelsen støtter sykkeldyktig.no

Gjensidigestiftelsen støtter etableringen av sykkeldyktig.no med 1,5 millioner kroner. Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet.

Sykkeldyktig.no er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening, Norges Automobil-Forbund og Norges Cykleforbund. På sykkeldyktig.no vil lærere finne alt de trenger av læringsmateriell for å gjennomføre sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Det blir filmer og e-læringsoppgaver, og alt er til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Sykkeldyktig.no skal være tilgjengelig for skolene fra 2020.

Les også: Slik jobber vi med tildelinger

Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Her er både teori, praktiske øvelser og refleksjon vektlagt. Vi har naturligvis inkludert kompetansemålene i kroppsøving, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

http://www.sykkeldyktig.no

– Vi er glade for å kunne støtte prosjekt sykkeldyktig.no, fordi vi har gode erfaringer med prosjekter der aktører som har felles interesse, går sammen og forener sine krefter. Vi i Gjensidigestiftelsen arbeider for å forebygge ulykker og fremme fysisk aktivitet, og derfor passer dette løftet til sykkelopplæringen i skolen svært godt med vårt gavearbeid. Det at prosjektmaterialet blir tilgjengelig for alle, også utenfor skoleverket, er vi svært fornøyd med. Dette bidrar til at alle de som ønsker å få en tryggere sykkelhverdag, nå har mulighet til å tilegne seg bedre opplæring og informasjon, sier leder for samfunn og gave, Ingrid Tollånes, i Gjensidigestiftelsen.

– Vi setter stor pris på at Gjensidigestiftelsen vil støtte sykkeldyktig.no. Bidraget er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å utvikle et interaktivt og engasjerende undervisningsmateriell med filmer og e-læringsmoduler, sier Jørn Bremtun, som er prosjektleder for sykkeldyktig.no.

– Gode vaner må etableres tidlig. Det ønsker vi å få til gjennom sykkeldyktig.no. Og støtten fra Gjensidigestiftelsen er viktig for å få gjennomført denne satsingen, sier Syklistenes Landsforenings fagsjef, Mats Larsen, som sitter i styringsgruppen for sykkeldyktig.no.