Hvem kan få støtte av Gjensidigestiftelsen

Lurer du på om du kan søke om støtte?

I denne artikkelen kan du lese om hvordan Gjensidigestiftelsen jobber med ulike støtteorninger, og hva som skal til for at ditt prosjekt eller planer om tiltak kan kvalifisere til å motta støtte.

Alle våre tildelinger er søknadsbasert

Vi har to primære søknadsfrister i året: en sommerutlysning, og en høstutlysning med søknadsfrist 15. september.

Hvilke organisasjoner kan søke støtte hos oss

De fleste utlysningene fra Gjensidigestiftelsen er åpne for organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Les om Frivillighetsregisteret her. Privatpersoner eller aksjeselskap kan ikke få støtte av oss.

Når man driver med en aktivitet eller en virksomhet, kan man velge mellom flere organisasjonsformer. Ulike organisasjonsformer kan ha fordeler og begrensninger, rettigheter og plikter.

Gjensidigestiftelsens utlysninger beskriver alltid hvilke organisasjonstyper som kan søke om støtte. Dette kan variere noe fra utlysning til utlysning.

Har du en god idé, men har ennå ikke etablert en organisasjon? Les om ulike organisasjonsformer innen frivillig virke, og få råd og tips her.

Hvordan er prosessen etter at Gjensidigestiftelsen har mottatt en gavesøknad?

Når vi har mottar en søknad blir det gjort en vurdering om søknaden er innenfor formålet for utlysningen, og om den oppfyller de formmessige kravene.

Deretter gjøres det en innstilling på hvilke prosjekter som skal få støtte, og denne sendes til endelig behandling i styret i Gjensidigestiftelsen.

Når styret har gjort et vedtak om støtte, går det ut brev til alle søkere om innvilgelse eller avslag på søknaden. Når man har mottatt en innvilget søknad, gjøres det avtale om oppstart av prosjektet og utbetaling av tilskuddsmidler.