Hvem kan få støtte av Gjensidigestiftelsen

Lurer du på om du kan søke om støtte?

Vi får ukentlig henvendelser fra personer som lurer på om de kan søke støtte til sine ideer og prosjekter. I denne artikkelen ønsker vi å synliggjøre hvordan vi jobber med vårt gavearbeid.

Alle våre tildelinger er søknadsbasert

Får å få støtte av Gjensidigestiftelsen, må du sende inn en søknad i vårt søknadssystem. Tidligere har vi hatt én årlig søknadsfrist, som har vært 15. september. Dette har imidlertid blitt endret i 2020, blant annet på grunn av Korona-situasjonen.

Mellom 2015 og 2019 har vårt gavearbeid handlet om prosjekter innen fem temaområder: Fysisk aktivitet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, kosthold og sikkerhet. For å kvalifisere til støtte måtte prosjektet omhandle et av disse temaområdene.

Hvordan er prosessen etter at Gjensidigestiftelsen har mottatt en gavesøknad

Når vi har mottatt en gavesøknad i forbindelse med en utlysning, blir denne vurdert av ansatte i vår avdeling for samfunn og gave. Her blir det vurdert om søknaden er innenfor formål, og om den oppfyller de kravene som er satt i den spesifikke utlysningen.

Når gaveavdelingen har vurdert alle søknadene blir disse vurdert av lokale gaveutvalg i de ulike fylkene. Alle søknader blir vurdert av lokale kundevalgte for det fylket som søknaden kommer fra. Gaveutvalget, som består av kunder i Gjensidige, lager en prioritert innstillingsliste basert på søknadene som har kommet inn. De ulike innstillingslistene blir deretter innstilt av styret i Gjensidigestiftelsen.

Når styret har gjennomført innstillingen går det ut brev til alle søkere om innvilgelse eller avslag på gavesøknaden. Når man har mottatt en innvilget søknad avtaler man oppstart av prosjektet og utbetaling av tilskuddsmidler.

Spesifikke utlysninger i 2020

I år har vi hatt tre styrte utlysninger.

I mars ble det avsatt 15 millioner kroner til strakstiltak for sårbare grupper i forbindelse med Korona-situasjonen.

I juni ble det satt av 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og unge, og i september kunne man søke om tilskudd til fysiske møteplasser for ungdom. Det har ikke vært anledning til å søke støtte til prosjekter utenom disse tre utlysningene.

Hvilke organisasjoner kan søke støtte hos oss

De fleste utlysningene fra Gjensidigestiftelsen er åpne for organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Les om Frivillighetsregisteret her. Privatpersoner eller aksjeselskap kan ikke få støtte av oss.

Når man driver med en aktivitet eller en virksomhet, kan man velge mellom flere organisasjonsformer. Ulike organisasjonsformer kan ha fordeler og begrensninger, rettigheter og plikter.

Gjensidigestiftelsens utlysninger beskriver alltid hvilke organisasjonstyper som kan søke om støtte. Dette kan variere noe fra utlysning til utlysning.

Har du en god idé, men har ennå ikke etablert en organisasjon? Les om ulike organisasjonsformer innen frivillig virke, og få råd og tips her.