Hva skjer hvis prosjektet er berørt av korona-situasjonen?

Vi mottar mange spørsmål om hva som skjer med prosjektmidlene dersom aktiviteter eller tiltak må endres.

Vanlige spørsmål er:

  • Vi får ikke gjennomført prosjektet som planlagt, mister vi pengestøtten nå?
  • Vi får ikke levert utstyret vi har bestilt, hva gjør vi?
  • Vi får ikke gjennomført aktivitetene, kan vi utsette aktivitetene til høsten?
  • Vi får ikke sendt inn rapporter til avtalt tid, hva gjør vi?

Stiftelsen følger prinsippene fra regjeringen om at penger ikke skal kreves tilbake for aktiviteter eller prosjekter som må avlyses som følge av Korona-situasjonen.

Hvis prosjektet deres er berørt, er det imidlertid viktig å ta kontakt med oss. Dere kan:  

  • få innvilget forlenget prosjektperiode.
  • få utsatt frist på rapportene.
  • søke om å benytte midlene til noe annet innenfor samme formål.

Våre lokaler er for tiden stengt, men vi opprettholder normal drift. Ta kontakt med din områdeleder gjennom https://www.ildsjelsenteret.no/ eller på telefon https://www.gjensidigestiftelsen.no/ansatte/.