Koronapandemien er ikke over,og vi går fortsatt en usikker og krevende tid i møte. Derfor ønsker vi å gjenta suksessen fra i fjor ved å skape gode sommeropplevelser for barn og unge i 2021. Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter kan nå søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Det er også mulig å søke om støtte til å skape sommerjobber for ungdom som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.

Søknadsfrist er 9. mars 2021 ved midnatt.

Svar på alle spørsmålene under for å se om dere kan søke støtte. Er du kvalifisert sendes du videre til søknadssiden.

PS: SIDEN FUNGERER IKKE SOM DEN SKAL I INTERNET EXPLORER. BRUK EN ANNEN NETTLESER OM SPØRSMÅLENE UNDER IKKE VISES SOM DE SKAL.

1

Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

Ja

Flott, da kan dere søke støtte.

Nei, men vi er en frivilligsentral

Dere kan søke. Dersom organisasjonen ikke er registrert i Frivilligregisteret, må dere ta kontakt med oss på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei, men vi er en fritidsklubb

Dere kan søke. Dersom organisasjonen ikke er registrert i Frivilligregisteret, må dere ta kontakt med oss på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei, men vi er et friluftsråd

Dere kan søke. Dersom organisasjonen ikke er registrert i Frivilligregisteret, må dere ta kontakt med oss på mail@ildsjelsenteret.no for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Nei

Dessverre, da kan dere ikke søke støtte.
2

Hvem er målgruppen for tiltaket deres?

Barn

Da kan dere søke. Vi kan støtte tiltak for barn og unge til og med 20 år.

Ungdom

Da kan dere søke. Vi kan støtte tiltak for barn og unge til og med 20 år.

Voksne og eldre

Dessverre. Denne utlysningen gjelder for barn og unge til og med 20 år.
3

Hva vil dere søke støtte til?

Bygging eller utvikling et idrettsanlegg, uteområder eller lokaler

Dessverre. Vi støtter ikke aktiviteter som innebærer bygging, tilrettelegging eller oppussing denne gangen.

Faste driftskostnader som husleie, forsikringer og lønn for ansatte i organisasjonen.

Dessverre. Det støtter vi ikke.

Sommeraktiviteter for barn eller ungdom

Flott! Vi ønsker å støtte sommeraktiviteter som er åpne og inkluderende.

Sommerjobb for ungdom

Flott! Vi kan støtte sommerjobber for ungdom der de planlegger og gjennomfører aktiviteter som er åpne og gratis for alle.

Reise og opphold til cup, treningsleir eller sommerkurs for medlemmer av et lag, klubb eller korps

Dessverre. Hvis det kreves medlemskap for å delta, vil dere ikke få tildelt støtte.

Aktiviteter som har parti- eller interessepolitiske formål eller innebærer religiøs påvirkning og praksis

Dessverre, det støtter vi ikke.

Innkjøp av utstyr til idrett, kultur og lek

Vi kan støtte innkjøp av utstyr som skal brukes aktivt til sommeraktiviteter og aktuelle sommerjobber. Annet utstyr støttes ikke denne gangen.
4

Når skal aktivitetene eller jobbene for ungdom tilbys?

I sommer

Flott! Tiltaket kan starte ved skoleslutt og må være fullført innen 1. september 2021.

I høstferien

Dessverre. Denne utlysningen er øremerket sommeraktiviteter.

I løpet av skoleåret

Dessverre. Denne utlysningen er øremerket sommeraktiviteter.
5

Hvor lenge skal dette være?

Vi planlegger en aktivitetsdag

Dessverre. Denne gangen prioriteres aktiviteter som tilbys i minst fem dager, enten én uke eller spredt over en periode.

Vi planlegger en aktivitetsuke

Flott! Denne gangen prioriteres aktiviteter som tilbys i minst fem dager, enten én uke eller spredt over en periode.

Vi planlegger aktiviteter som skal tilbys utover sommeren

Flott! Denne gangen prioriteres aktiviteter som tilbys i minst fem dager.

Vi planlegger å tilby sommerjobber til ungdom

Så spennende! Vi prioritere sommerjobber som tilbys minst fem dager og der ungdommene planlegger og gjennomfører aktiviteter som er åpne og gratis for alle.

Vi planlegger å gjennomføre en leir eller camp

Det kan bli gøy! Denne gangen prioriteres aktiviteter som tilbys i minst fem dager.
6

Blir det gratis å delta?

Ja, deltakelse blir gratis

Flott! Vi gleder oss til å lese søknaden deres.

Nei, det blir deltakeravgift eller inngangspenger

Dessverre. Vi ser etter aktiviteter som gratis og åpne for alle.

Det blir ikke bare gratis. Ungdommene skal få lønn

Dette blir spennende! Vi gleder oss til å lese søknaden deres.

Du har ikke besvart alle spørmålene

Prøv igjen.