Kundeutbytte satt på vent

Hvert år siden Gjensidige ble børsnotert i 2010 har Gjensidigestiftelsen videreformidlet sin andel av overskuddet til skadeforsikringskundene som kundeutbytte. I år blir utbyttevurderingen skjøvet på. Myndighetene har sendt en klar oppfordring til finansinstitusjonene om ikke å betale utbytte så lenge korona-situasjonen skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen.

– Gjensidiges styre følger denne oppfordringen lojalt, og har valgt å trekke forslaget om utbytte for årets ordinære generalforsamling i mai, sier konsernsjef i Gjensidige Helge Leiro Baastad.

Kundeutbyttet til Gjensidiges skadeforsikringskunder blir forsinket i 2020.

Det betyr at Gjensidige ikke vil betale utbytte til aksjeeierne i denne omgang, og at stiftelsen foreløpig ikke mottar aksjebytte som skulle videreformidles til kundene, sier Kjell-Petter Opheim, prosjektleder for kundeutbytte i Gjensidigestiftelsen.

Kjell-Petter Opheim er prosjektleder for kundeutbytte i Gjensidigestiftelsen.

Dersom situasjonen utvikler seg slik at Gjensidige kan betale utbytte til sine eiere senere i år, er det Gjensidigestiftelsens intensjon å videreformidle dette som kundeutbytte.

Fakta om kundeutbytte

Kundeutbytte baserer seg på overskuddsdeling av fjorårets resultat i Gjensidige. Skadeforsikringskunder i Gjensidige er automatisk en del av fellesskapet i Gjensidigestiftelsen gjennom representasjon i styrende organer. Et av formålene til stiftelsen er å videreformidle sitt ordinære aksjeutbytte til kundene i Norge. Hensikten er at de kundene som har bidratt til fjorårsresultatet skal få noe tilbake. Siden 2011 har stiftelsen videreformidlet over 17 milliarder kroner til kundene i Gjensidige.

Les mer om hvorfor det betales ut kundeutbytte her

Ekstraordinære utbytter som er utløst av overskudd fra flere år tilbake har blitt lagt til stiftelsens kapital for å kunne ivareta eierskap i Gjensidige ved selskapshendelser som aksjeutvidelser, sammenslåing av selskaper eller oppkjøp.
Stiftelsen er største eier i Gjensidige forsikring ASA med en eierandel på 62,24 prosent.