Mestring og læring

Gjensidigestiftelsens midler skal bidra til at flest mulig kan kjenne trygghet ved å mestre utfordringer hverdagen gir. Midler skal gis innenfor kategoriene meningsfull fritid og læring for livet.

Meningsfull fritid – Tiltak som:

  • bidrar til at flest mulig får like muligheter til en meningsfull fritid

Læring for livet – Tiltak som:

  • bidrar til at flere ungdommer fullfører videregående opplæring
  • gir læring og opplevelser til barn og ungdom som trenger ekstra støtte
  • bidrar til at flere behersker den digitale hverdagen, særlig eldre og innvandrere
  • gir læring og utvikling for grupper som mangler grunnleggende utdanning
  • utvikler ungt lederskap og rekruttering til frivillig virke
  • etablerer framtidsrettede læringsarenaer