Organisasjonen

Gjensidigestiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer, og en administrasjon på 28. I tillegg består stiftelsen av rundt 100 kundevalgte representanter fordelt på 19 valgkretser. Disse utgjør blant annet lokale gaveutvalg og generalforsamling.

De kundevalgte representantene utgjør generalforsamlingen og velges av og fra kundemassen til Gjensidige Forsikring.

Tillitsvalgte i Gjensidigestiftelsen

Generalforsamlingens medlemmer er i tillegg delt inn i 19 geografiske utvalg (valgkretser) som arbeider med lokale tildelinger. Disse utvalgene bidrar med innstillinger til styret på hvilke prosjekter som skal få støtte.