Over 2,2 milliarder til gode prosjekter

Etter at Gjensidigestiftelsen ble etablert i 2007 har vi delt ut over 2,2 milliarder kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. 

Hvert år deler vi ut over 215 millioner kroner for å skape et tryggere sunnere og mer aktivt samfunn. Det er omtrent 600 prosjekter som får støtte fra oss hver år, og til stammen har vi støttet over 7000 prosjekter siden etableringen. 

Gjensidigestiftelsen er største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene, og vi videreformidler vår andel av aksjeutbyttet fra Gjensidige til skadeforsikringskundene til selskapet. I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter vi verdier for rundt 21 milliarder kroner. Det er avkastning av disse verdiene som danner grunnlaget for våre gavetildelinger.