11-års prosjektet Innlandet

Prosjekteier

INNLANDET BANDYREGION

Tildelt sum

26000

Om prosjektet

Prosjektet retter seg mot aldersgruppen 10-12 år med innebandy som aktivitet. Formålet er å øke antall aktive i denne aldersgruppen med et lavterskeltilbud innen innebandy. Vi ser at allerede etablerte klubber sliter med årene frem mot alderen 13-19 år og ønsker å bidra til at enda flere kan begynne med fysisk aktivitet i denne aldergruppen. Tilbudet vil legges opp slik at det ikke er krav om noen bakgrunnskunnskaper og vi vil legge til rette for at det ikke skal koste noe i form av utstyr og kontingenter for å være med.

Vi har dyktige instruktører som bistår i arbeidet og aktiviteten vil vedvare i og med at det finnes oppfangende tilbud i klubb på alle steder hvor prosjektet kjøres.

Prosjektene er allerede planlagt og spikret i Lillehammer og Stavsjø. Vi håper også med støtte fra Dere å kunne sette igang i Gjøvik og Løten.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.