1) Se, lukte, smake 2) Nye matsentraler 3) Truck og lagerutstyr

Prosjekteier

MATSENTRALEN OSLO

Tildelt sum

574913

Om prosjektet

Sammen med studenter fra NMBU og ernæringsspesialister vil vi utvikle et kursopplegg for barnefamilier som er brukere av Slumstasjonen og Kafe Saba. Kurset skal lære barn og voksne om bla. holdbarhet, forskjell på «Best før» og «Siste forbruksdag», samt å se, ta på og lukte på maten før den eventuelt blir spist/kastet. Videre vil vi å sette fokus på sunn ernæringsmessig mat sett i et miljø- og helseperspektiv: f.eks. helsegevinst ved å spise fisk fremfor kjøtt, og hvor stor belastning kjøttspising er for miljøet. Dette skal gjøres på en spennende og morsom måte, barn og voksne skal selv få være aktive, kutte opp mat og utfolde seg på en slik måte at budskapet blir husket.
Det er behov for flere Matsentraler i Norge. I Bergen og Trondheim er arbeidet påstartet. Grimstad/Sørlandet, Bodø og Stavanger har meldt sin interesse og daglig leder vil, forutsatt nye ressurser, fortsette arbeidet med å hjelpe andre byer igang.
Pga. ny organisering er det behov for diverse utstyr til lageret.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.