2 El-sykler med passasjerseter.

Prosjekteier

Alvdal Frivilligsentral

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Hver onsdag er det «Åpent Hus» på frivilligsentralen.
Tilbudet er for alle brukergrupper, og vi fanger opp folk som faller mellom flere stoler.
Dette er et lavterskeltilbud.
Gruppa er sammensatt. Pr. i dag favner vi rusmisbrukere, psykisk syke og bevegelseshemmede i alle aldre.
Rundt i bygda vår er det gapahuker ol. hvor det er tilrettelagt for alle.
Slik situasjonen er i dag må vi bruke bil for å komme oss til og fra disse tur-målene.
Med el-sykler trenger vi ikke bil. Miljøvennlig.
Deltakerne kan benytte den selv for å frakte hverandre, og blir mindre avhengig av «de gode hjelperne»
Formålet vårt er å få flest mulig ut på tur. Det styrker både fysikk, selvfølelse og psykisk helse.
Alvdal er ei lite bygd med 2500 innbyggere. Frivilligsentralen ligger nær Omsorgsheimen ( Solsida) og tjenesten for funksjonshemmede (TFF)
Ved et tilslag på søknaden, vil syklene ha hovedsete på frivilligsentralen, men også være et tilbud til brukere på Solsida og TFF.
Håper på positiv respons.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.