35 årsjubileum for internasjonale kulturkafeer i Stavanger

Prosjekteier

INDIAN SOCIETY OF ROGALAND

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi planlegger å markere at det er 35 år siden internasjonale kafeer startet i Stavanger ved å lage en storstilt mønstring for å vise bredden i tilbudet/organisasjonene. I tillegg ønsker vi å benytte anledningen til å prøve ut nye tiltak. Jubileet gjennomføres i et samarbeid mellom de internasjonale organisasjonene i Stavanger og Internasjonalt kulturnettverk, som er en del av Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Indian Society og Rogaland står som søker på vegne av alle deltakende internasjonale organisasjoner.

Det planlegges tre tiltak/aktiviteter:
Internasjonal matfestival.
Samarbeid med sykehjem og arbeidsplasser om å lage/tilby internasjonal mat kombinert med kulturinnslag.
Matlagingsverksted for barn med fokus på kosthold og matglede.

Område

Kosthold

Fylke

Rogaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.