Akkurat som andre

Prosjekteier

HJELP OSS Å HJELPE - OPPLAND

Tildelt sum

50000

Om prosjektet

Hjelp oss å hjelpe Oppland har i flere år hjulpet mange med hjelp av donasjoner (mat, klær og pengegaver) fra privatpersoner.

Våre mottakere kan være arbeidsledige, uføre og studenter som ikke får endene til å møtes i det daglige. HOÅHO kan hjelpe disse personene med å formidle brukte klær og matdonasjoner i krisetilfeller, samt at vi før jul gir ut en større pose med tørrvarer og prøver å få til sommerferieopplevelser til barna. Disse personene er ofte i en langvarig økonomisk knipe da NAV sine stønader ofte ikke er store eller kommer tidsnok. Vi ønsker da å kunne hjelpe til i en overgangsfase til de kommer på fote igjen. Barnefamilier er spesielt sårbare og foreldrene ofte går heller foreldrene sultne enn at det skal gå ut over barna. I tillegg er det «flaut» å være fattig og mange jobber hardt for å skjule det.

De siste årene har vi merket en større pågang rundt opplevelser til barnefamilier i sommerferien og utstyr til skoleoppstart og skoleturer.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.