Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Prosjekteier

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE

Tildelt sum

340000

Om prosjektet

Følgende nye delprosjekt skal stimulere til opplevelsesbasert læring og økt aktivitet:
a. Tidsaksen på Sem: Natursti som tar for seg den geologiske jordhistorien synliggjort gjennom runden rundt vannet. Egen folder og tilpasset skilting.
b. Lokal stolpeorientering: Digital natursti for barn og unge med spørsmål knyttet til lokale naturverdier, og fysiske utfordringer underveis.
c. Tematurer/aktivitetsdager: Utvikle dags og timebaserte aktivitetskonsept. Eks. er geoturer med utforsking/klyving på stein, padling med tema vann/ landskapsformer, besøk i biavlsgården med blomstersafari, skiturer med sporing av dyr, sykkeltur til kulturminner, natur og orienterings-leker, fotosafari.
d. Steinpoleremaskin: Til bruk i forbindelse med geologiturer/aktiviteter. Å selv finne og ta med en egen stein som slipes til et smykke, er en viktig motiverende faktor for å aktivisere barn og unge og få dem ut på tur.
e. Arrangementer: Gjennomføring av 2 sesongbaserte familie/ barn- og ungearrangement pr.å

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

Sykehusklovnene på Sunnaas og Spesialsykehuset for epilepsi

SYKEHUSKLOVNENE
100000

Les om Sykehusklovnene på Sunnaas og Spesialsykehuset for epilepsi