Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Prosjekteier

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE

Tildelt sum

340000

Om prosjektet

Følgende nye delprosjekt skal stimulere til opplevelsesbasert læring og økt aktivitet:
a. Tidsaksen på Sem: Natursti som tar for seg den geologiske jordhistorien synliggjort gjennom runden rundt vannet. Egen folder og tilpasset skilting.
b. Lokal stolpeorientering: Digital natursti for barn og unge med spørsmål knyttet til lokale naturverdier, og fysiske utfordringer underveis.
c. Tematurer/aktivitetsdager: Utvikle dags og timebaserte aktivitetskonsept. Eks. er geoturer med utforsking/klyving på stein, padling med tema vann/ landskapsformer, besøk i biavlsgården med blomstersafari, skiturer med sporing av dyr, sykkeltur til kulturminner, natur og orienterings-leker, fotosafari.
d. Steinpoleremaskin: Til bruk i forbindelse med geologiturer/aktiviteter. Å selv finne og ta med en egen stein som slipes til et smykke, er en viktig motiverende faktor for å aktivisere barn og unge og få dem ut på tur.
e. Arrangementer: Gjennomføring av 2 sesongbaserte familie/ barn- og ungearrangement pr.å

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

«Et sted å henge» – åpent for alle!Les om «Et sted å henge» – åpent for alle!

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer